Visible Learning – olika perspektiv på John Hatties forskning och tillämpning

Varberg den 4 oktober 2013. Region Halland.

PROGRAM 4 oktober 2013 Visible Learning

08:30 Registrering och fika i Peder Skrivares skolas entré

09:00 Välkommen

09:15 Översikt över Visible Learning, Bosse Larsson

Bosse arbetar som pedagogisk konceptutvecklare på en skola med inriktning mot entreprenöriellt lärande, modern teknik och hälsa. Huvudsakligt utvecklingsintresse är inriktning mot kreativitet, framtidskompetenser, tankevanor, mindset, motivation och feedback. "Att lära sig att lära och tänka på hur vi tänker" är ett genomgående tema. Se TED föreläsning om något annat med Bosse Larsson

10:45 From Visible Learning to school practice, James Nottingham

James is an internationally known freelance trainer and educational consultant. He has spoken to tens of thousands of teachers & leaders across the world and has written a number of books. Formerly a teacher and leader in both primary and secondary schools in the UK. Topics include Philosophy for Children, Challenge, Leadership and Visible Learning. In 2009, James was listed among the Future 500 – a 'definitive list of the UK's most forward-thinking and brightest innovators.'Se  TED föreläsning om "Labels Limit Learning" med James Nottingham.

12:00 Lunch

13:00 Hatties Visible Learning relaterat till annan forskning, Bengt Lennartsson

Bengt är professor emeritus från Linköpings Universitet. Huvudintresse: team learning och organisation av grupper för lösande av komplexa problem inom bland annat systemutveckling.

13:45 The number 1 factor - Assessment Capable Learners, James Nottingham

14:30 Fika

15:00 Svenska Visible Learning-insatser, Bitte Sundin

Bitte arbetar som strateg för kvalitet och resultat i Norrköping. Hon har under många år varit engagerad i skolutveckling. Hennes huvudintresse är att jobba med lärare och rektorer kring utveckling av lärandet och tänkandet i klassrummet och på skolan, och om hur man organiserar och skapar delaktighet för att åstadkomma det. Se video om rektorns erfarenheter från Gustav Vasaskolan, Stockholm.

15:30 Frågor och svar

16:00 Avslutning. 

Plats: Aulan på Peder Skrivares skola i Varberg.


iCOT-2021 and ICOT 2022

ICOT-2020 has been postponed and the plans are:

ICOT-2021 in Melbourne, Australia, June-July 2021


ICOT-2022 in Johannesburg, South Africa. Summer 2022.

Dates and programs to be announced.

TEDxNorrköping Sponsors: Norrköping City, Linköping Uuniversity

Thanks to support from Linköping University and Norrköping City, will we now be able to plan for two to four full TEDxNorrköping events per year, and also for one TEDxNorrköpingSalon event per month (except for summer and christmas months). These Salon events will normally be located to Thursday evenings.
More at TEDxNorrkoping.com

Swedish experience from Visible Learning plus

Gustav Vasa skola, Stockholm, was among the first in Europe,. Principal Lena Arkéus about their objective and experience. (in Swedish with English subtitles). International experience from Gustav Vasa and 15 other schools in a book (Oct.2015); Swedish translation may come.

Carol Dweck's Mindset

Carol Dweck's Mindset - Man blir vad man tänker
now available in Swedish. Today 215 SEK from Bokus.se. The video from her TEDxNorrköping Talk, with subtitles in 36 languages, has gained over 6 million visits on the Internet.